Nieuwsberichten

Verklaring over coranaregels


Verklaring inzake het naleven van de gedragsregels ter voorkoming van besmetting met het coronavirus

• Te allen tijde geldt dat personen 1,5 meter afstand tot elkaar moeten bewaren op het hele campingterrein. Dit geldt niet voor personen die een gezamenlijk huishouden vormen.
Een groep of samenscholing van meer dan 3 personen is onder geen beding toegestaan op het hele campingterrein. Personen die een gezamenlijk huishouden voeren, vallen niet onder de groepsvorming. U mag op uw kampeerplek niet meer dan 3 mensen ontvangen, zoals andere vaste gasten van de camping (wees extra voorzichtig voor mensen ouder dan 70 jaar). Beperk uw sociale contacten tot een minimum.
• Visite en logees niet zijn toegestaan.
• Parkeer uw auto als dit mogelijk is op uw eigen kampeerplek. Is dit niet mogelijk dan kunt u parkeren op de bestaande parkeerplaatsen. Houdt hierbij voldoende ruimte vrij, zodat iedereen de 1,5 meter afstand in acht kan nemen.
• Kinderen t/m 12 jaar mogen met elkaar spelen. Ouders of voogden, die toezicht houden, moeten daarbij 1,5 meter afstand houden t.o.v. andere ouders en kinderen die niet tot uw huishouden behoren. Ook voor de kinderen geldt: probeer zoveel mogelijk afstand te houden.
• Voor het naleven van deze maatregelen door uw kinderen (alle leeftijden) draagt u zelf de eindverantwoording.
• Voetballen en andere contactsporten op het sportveld zijn niet toegestaan.
• Op al onze steigers geldt: 1,5 meter afstand. Dit betekent dat u elkaar hier niet mag passeren. Praktisch kan er zich daarom maar 1 persoon of gezin op een steiger bevinden. Voordat u de steiger opgaat, moet u wachten tot deze vrij is. Steiger af heeft voorrang op steiger op. Ook als u met uw boot gaat varen, gelden de coronaregels van de Rijksoverheid.
• Voor de kantine met het terras zijn aparte regels van toepassing, die de komende tijd aan verandering onderhevig zullen zijn. Wat op ieder moment wel of niet is toegestaan, wordt op mededelingen bij de ingang vermeld. Let goed hierop en houdt u aan deze regels.
• De gemeenschappelijke sanitaire gebouwen en wasserette zijn voorlopig gesloten. Dit wordt ongetwijfeld in de toekomst gewijzigd en daarom zullen de meest actuele regels hieromtrent bij de ingangen worden vermeld. Ook hiervoor geldt: let goed hierop en houdt u aan deze regels.
• Bij de afstort van uw chemische toilet op de daarvoor bestemde plaats moet de duur van het verblijf daar zoveel mogelijk beperkt worden en moet er voor gezorgd worden dat alleen de betrokkene bij de afstort aanwezig is.
• Mensen die verkouden zijn, hoesten, verhoging tot 38° Celsius hebben of zich anderszins ziek voelen, moeten thuis blijven. Als u benauwdheid heeft of koorts, dan moeten alle gezinsleden thuisblijven. Als u tijdens uw verblijf op de camping ziek wordt, dan moet u zo snel mogelijk met eigen vervoer naar huis en contact opnemen met uw eigen huisarts en daar binnen blijven. Wilt u ons ook hiervan telefonisch op de hoogte brengen.
• Voordat u de eerste keer water in de caravan gaat gebruiken, is het verstandig dit eerst goed door te spoelen.

Op de naleving van deze regels zal door onze medewerkers, die u kunt herkennen aan veiligheidshesjes, toezicht worden gehouden. Aanwijzingen van hen dient u op te volgen.
Bij het niet naleven van de regels wordt u eerst hierop aangesproken. Heeft dit geen of onvoldoende effect, dan wordt u verzocht om per direct te vertrekken.

Denk aan uw eigen veiligheid, was regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog en schud geen handen om verspreiding te voorkomen. Speciaal mensen van 70 jaar en ouder moeten extra voorzichtig zijn.


Ik en mijn mede gezinslid/leden hebben deze regels gelezen en zullen zich, zonder voorbehoud, hieraan houden.

      Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pleknummer: . . . . . . . . . . . . . . .

      Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .