Het Veluwemeer

Het Veluwemeer

Het Veluwemeer is een langwerpig meer tussen de noordelijke Veluwe en Oostelijk Flevoland. Het is één van de Veluwerandmeren die zijn gecreëerd na de inpoldering van het IJsselmeer. In het zuidwesten, voorbij het aquaduct bij Harderwijk, grenst het Veluwemeer aan het Wolderwijd. In het noordoosten, voorbij de brug bij Elburg, grenst het aan het Drontermeer. Het meer wordt onder andere gevoed door de Hierdensche Beek.

Het Veluwemeer vervult een belangrijke toeristische functie, hoofdzakelijk water- en strandrecreatie. Er bevindt zich een groot aantal campings en jachthavens aan het meer. Verder is het belangrijk voor de waterhuishouding en de scheepvaart. Het heeft een wateroppervlakte van 3250 hectare.

Het Veluwemeer is de grens tussen Gelderland en Flevoland. Dit meer biedt in de zomer zeer veel recreatiemogelijkheden. Windsurfen, zeilen, rondvaarten, vissen, zwemmen enz. Het Veluwemeer is zelfs helemaal te belopen. Wanneer je niet in de vaargeul komt uiteraard. Maar ook in de winter is het Veluwemeer en de omgeving een mooie plek. Denk eens aan het Harderbos dat veertig jaar geleden nog gewoon een meer was en waar zich nu vele verschillende bomen en dieren hebben gevestigd. En ook het Harderbroek dat bestaat uit rietmoeras en de kievitslanden waar veel weidevogels zijn en vele bloemen groeien.

Supertip!
De leukste zeiltochten op het Veluwemeer bij Spakenburgse Botterverhuur

Een aantal toekomstige veranderingen
Het brede deel van het Veluwemeer is niet diep genoeg voor zeiljachten en grotere motorboten. Het gebied ten zuiden van de huidige recreatiebebakening staat bekend als een goed en veilig recreatiegebied voor de kleine watersport vanaf de campings op het oude land. De luwtegebieden direct ten zuiden van de eilanden De Ral en Pierland zijn potentiële ankerplaatsen voor kleine zeil- en motorboten, maar bieden onvoldoende diepgang. In de diepere delen van het Veluwemeer bevindt zich veel fonteinkruid dat zo lang is dat het het wateroppervlakte bereikt. Dit is niet prettig voor de watersport. In de ondiepere delen zit zeer veel kranswier.

Het Veluwemeer moet hierdoor een aantal veranderingen ondergaan. Het vaaroppervlak wordt vergroot zodat er ook grotere motorboten en zeiljachten over kunnen steken. Er worden aanlegmogelijkheden voor kano’s, roeiboten aangebracht en er komen ankermogelijkheden bij de eilanden. Verder wordt het meer voorzien van betere bebakening voor de recreatie.