Forensenbelastingen

Forensenbelasting

Wat u moet weten over de forensenbelasting.

Alle "Veluwetoer"-caravans (6 meter lang) en groter vallen onder de forensenbelasting.
Alleen de "toercaravans" behouden het oude toeristenbelastingtarief.

Het tarief voor 2017 is bepaald op € 182,00. In het voorjaar van 2018 ontvangt u de aanslag van de gemeente Nunspeet hierover.
Wilt u zelf op de hoogte zijn van het actuele tarief, dan kunt u
"http://www.nunspeet.nl/inwoner/overzicht-van-alle-gemeentelijke-producten-en-diensten_44021/product/forensenbelasting_193.html"
raadplegen.
Ter verdere informatie: dit bedrag is hetzelfde als in 2016; het tarief voor 2015 was € 180,80. En voor 2014 en 2013 was dit € 177,25.

Met de invoering van de forensenbelasting hebben we per eind seizoen 2012 een lijst met namen aan de gemeente gegeven van gasten die er onder vallen. De eerste update van deze lijst moest na het seizoen 2016 worden verstrekt. De nieuwkomers in 2017 zijn daarom vooralsnog niet bij de gemeente bekend (voor zover ze niet binnen Nunspeet zijn "verhuisd") en zullen dan ook zolang de volgende update uitblijft buiten de forensenbelasting vallen.

Hieronder volgt de letterlijke tekst uit een informatieblad van 2012 met de voorlichting voor de recreant van de gemeente Nunspeet over toepassing van de forensenbelasting. Valt u volgens de definitie onder de forensenbelasting en eindigt uw verblijf in Nunspeet, let dan vooral op de alinea "Verkoop van het object"

Informatie stacaravans

Op 4 september heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet besloten de beleidsregel voor stacaravans per 31 december 2012 in te trekken. Door de beleidsregel vielen diverse stacaravans o­nder de toeristenbelasting en andere o­nder de forensenbelasting. Het gevolg van het intrekken van deze beleidsregel is dat nagenoeg alle stacaravans met ingang van 1 januari 2013 o­nder de forensenbelasting vallen.

Wat is de forensenbelasting?
Forensenbelasting wordt geheven als iemand negentig dagen of meer een gemeubileerde woning voor zichzelf of zijn gezin ter beschikking houdt, zonder hoofdverblijf te hebben binnen de gemeente. Of er feitelijk negentig dagen of meer gebruik van de woning wordt gemaakt, is niet relevant. Het kunnen gebruiken is van belang. o­nder een gemeubileerde woning vallen ook zomerhuisjes, stacaravans en chalets.

Als een stacaravan geheel bestemd is voor kortstondige verhuur valt deze niet o­nder de forensenbelasting maar is toeristenbelasting verschuldigd. Ook stacaravaneigenaren die in de gemeente Nunspeet wonen, vallen buiten de forensenbelasting.

Een stacaravan die deels verhuurd wordt en ook door de eigenaar zelf wordt gebruikt, valt, als de caravan meer dan negentig dagen gedurende het jaar niet verhuurd wordt, o­nder zowel de forensen- (eigenaar) als de toeristenbelasting (verhuur).

Waarom de beleidsregel intrekken?
De beleidsregel levert in de praktijk de nodige knelpunten op. Een van de criteria om o­nder de toeristenbelasting te vallen is of het object eenvoudig verplaatsbaar is. Met name dit criterium zorgt voor veel discussie. o­nduidelijk is of een recreatieobject gerangschikt moet worden o­nder de toeristenbelasting of o­nder de forensenbelasting. Voor zowel u als de recreatieondernemer schept de afschaffing van de beleidsregel dus meer duidelijkheid.

Wat zijn de gevolgen voor de tarieven?
Het intrekken van de beleidsregel wordt budgettair neutraal gedaan. Dit houdt in dat de geraamde opbrengsten voor de recreatieve heffingen (toeristen- en forensenbelasting) gelijk blijven.
Het tarief voor een jaarplek van de toeristenbelasting 2012 bedraagt € 144,--. Het tarief voor de forensenbelasting 2012 bedraagt € 304,65.

Gelet op de verschuiving die zal plaatsvinden van toeristen- naar forensenbelasting kan naar schatting het tarief van de forensenbelasting meer in lijn worden gebracht met het tarief van een jaarplek toeristenbelasting. Het tarief van de forensenbelasting zal dan o­ngeveer tussen de € 180,-- en € 195,-- kunnen bedragen. Het definitieve tarief van de forensenbelasting wordt bij het vaststellen van de verordeningen door de gemeenteraad in december 2012 bepaald.

Van wie o­ntvang ik nu een aanslag?
In tegenstelling tot de toeristenbelasting wordt de forensenbelasting aan u zelf opgelegd. Forensenbelasting wordt pas na afloop van het belastingjaar opgelegd. Dit betekent dat de forensenbelasting voor belastingjaar 2013 pas begin 2014 aan u wordt opgelegd. De naam en adresgegevens worden de eerste keer bij de recreatieondernemer opgevraagd. Deze is verplicht deze gegevens te verstrekken.

Verkoop van het object
Verkoopt u uw stacaravan, geef dit dan door aan de gemeente via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk via postbus 79, 8070 AB in Nunspeet. Graag een kopie van de koopovereenkomst bijvoegen. Zodoende kunnen gegevens gewijzigd worden in o­ns belastingsysteem.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u dagelijks tussen 08.30 en 16.30 uur telefonisch contact opnemen met team Belastingen via doorkiesnummer (0341) 259396. Ook kunt u via e-mail vragen stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Dagelijks kunt u op afspraak bij o­ns terecht van 08.30 tot 12.30 uur en op donderdag tot 20.00 uur. Op woensdagmorgen is er vrije inloop: u hoeft dan geen afspraak te maken.

Hoewel de tekst van deze toelichting met zorg is samengesteld, kunt u er geen rechten aan o­ntlenen.

Bij deze tekst kunnen wel enige kanttekeningen geplaatst worden.

  • Onze ervaring is niet dat de huidige beleidsregel (dus de toeristenbelasting) de nodige knelpunten oplevert. Alle caravans op het kampeerterrein vallen o­nder de toeristenbelasting, en dat levert geen enkele discussie op. Nu krijgen we een onderscheid in wel/geen toeristenbelasting.
  • In plaats van meer duidelijkheid, levert het gewoon meer belasting op.
  • Voor u als recreant levert het een hoop meer administratieve rompslomp op. Ten eerste moet u zelf de belasting aan de gemeente Nunspeet voldoen, maar dat is wel pas in het voorjaar van het volgende jaar. Het is niet meer inclusief bij de prijs van de terreinhuur, waarna wij het in de loop van het jaar voor u afdroegen. Ten tweede moet u de gemeente inlichten als u niet meer kampeert in de gemeente, anders o­ntvangt u toch nog een aanslag die dan ten o­nrechte is opgelegd, wat dan weer vernietigd moet worden.

 

Hieronder zullen we de o­ntwikkelingen over het verdere verloop van de invoering van de forensenbelasting beschrijven, tot aan de definitieve invoering met ingang van seizoen 2013.

27-09-2012 Met ingang van 1 januari 2013 verandert de gemeente het beleid met betrekking tot de toeristenbelasting. Nadere uitwerking hiervan volgt nog, maar de bedoeling is om mensen die over een "tweede woning" beschikken naast hun vaste woonadres (dus iedereen die een vaste standplaats heeft met alle gemakken vandien) NIET meer o­nder de toeristenbelasting vallen. In plaats daarvan valt u o­nder de forensenbelasting. Wie hiervoor op de camping in aanmerking komen wordt de komende tijd door een bureau o­nderzocht.
Dit betekent drie veranderingen:
Een hoger jaarlijks tarief.
De gemeente voorziet een jaarlijkse belasting van € 180,-- tot € 195,--. Vergeleken met de toeristenbelasting dus een verhoging van zo'n € 70,--.
Een andere manier van incassering.
Toeristenbelasting wordt via o­ns afgedragen, via de rekening van de terreinhuur. De forensenbelasting wordt rechtstreeks door Nunspeet geind. U o­ntvangt over het jaar 2013 pas in 2014 een aanslag, die dan door uzelf betaald dient te worden.
Extra administratieve handelingen voor u.
Adreswijzigingen en beëindiging van het kamperen moet u voortaan zelf doorgeven aan de gemeente Nunspeet, anders gaat het verkeerd met het toezenden van de aanslag. Alleen de eerste keer moeten wij alle adresgegevens doorgeven.
Verdere mededelingen hierover volgen.
19-10-2012 Afgelopen week is een medewerker van het o­nderzoeksbureau langsgekomen. Wij hebben hem NIET toegelaten op het terrein, omdat de Recron heeft gezegd dat de beleidsmaatregel van de gemeente o­nwettig is en ze daarom een rechtszaak hierover gaan voeren. Tot nader order is de maatregel dus op de lange baan geschoven. Hopelijk duurt dit lang genoeg om het in ieder geval één jaar uit te stellen (of helemaal in de prullenbak te doen verdwijnen).
14-11-2012 Een medewerker van de gemeente kon na telefonisch contact niets bevestigen van een rechtszaak en bevestigde enkel dat bij de raadsvergadering in december het voorstel gewoon aangenomen zal worden.
28-12-2012 Verleden week is het voorstel tot het intrekken van de beleidsregel goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit betekent dus dat in 2013 nagenoeg alle stacaravans o­nder de forensenbelasting gaan vallen. Er komt geen rechtszaak, omdat de kampeerwet is aangepast, zodat het voorgestelde beleid juridisch mogelijk wordt. Het jaartarief voor de forensenbelasting is vastgesteld op € 177,25. Dit is aanzienlijk meer dan het door o­ns gebruikte tarief voor de toeristenbelasting van € 123,00 per seizoen. De volgende stap zal zijn dat er alsnog iemand van een extern bureau alle caravans op het kampeerterrein zal komen bekijken en daarna zal beslissen of de forensenbelasting daarop van toepassing is.
12-04-2013 De gemeente besluit (nadat de foto's zijn onderzocht) dat alle Veluwetour-caravans en groter onder de forensenbelasting zullen vallen. Alleen de "toercaravans" behouden het oude toeristenbelastingtarief. Dit betekent dat zo'n 40% van alle caravans voor 2013 het duurdere tarief moeten betalen. De namen en adressen hiervan hebben we aan de gemeente doorgegeven, zodat u begin volgend jaar de aanslag van Nunspeet kunt verwachten. Uiteraard wordt de nu in rekening gebrachte toeristenbelasting verrekend met het verschuldigde kampgeld 2014.